Toimintasuunnitelma 2016

Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Toimintasuunnitelma 2016

Hyväksytty syyskokouksessa 9.11.2015

1. Yleinen toiminta

Turun seudun vihreät ry (TSV) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys. Edistämme toiminnallamme vihreää politiikkaa ja ympäristön hyvinvointia. Vuonna 2016 valmistaudumme kevään 2017 kuntavaaleihin rekrytoimalla mukaan ehdokkaita ja tuomalla esille kuntavaaleja sekä Turun kunnallispolitiikkaa.

TSV tekee tiivistä yhteistyötä Turun vihreän kunnallisjärjestön (Turvi) ja sen muiden jäsenjärjestöjen, Turun vihreän valtuustoryhmän sekä Vihreän liiton Varsinais-Suomen piirin kanssa. TSV lähettää edustajansa näiden yhdistysten sääntömääräisiin kokouksiin sekä puoluekokoukseen. TSV:llä on järjestöjen hallituksissa omat edustajansa sekä jäseniä puolue-elimissä.

Jatketaan oikeusprosessia sääntömuutoksesta kahden puheenjohtajan malliin siirtymisestä.

2. Tilaisuudet

Yhdistys jatkaa monipuolisten, matalan kynnyksen tilaisuuksien järjestämistä. Osallistutaan Turun vihreän klubin järjestämiseen ja markkinointiin yhdessä muiden vihreiden yhdistysten kanssa. Näiden lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita keskustelutilaisuuksia, kansanedustajavierailuja, lukupiirejä, yritysvierailuja tai ekskursiota ja koulutuksia. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille.

Poliittisten tapahtumien lisäksi voidaan järjestää esimerkiksi elokuvailtoja, juhlia, luontoretkiä tai harrasteiltoja. Vuoden aikana järjestetään kaksi erityisesti uusille jäsenille suunnattua tapahtumaa. Aito Vihreä Vappu järjestetään perinteisesti yhteistyössä Turvin kanssa.

Tilaisuudet pyritään järjestämään esteettömästi.

3. Hallitus, työntekijä ja toimitilat

Yhdistyksen hallitus kokoontuu tarpeen mukaan keskimäärin kerran kuukaudessa. Vuoden mittaan järjestetään laaja-alaisempaa suunnittelua sekä valmistelua varten hallituksen iltakouluja ja huolehditaan hallituksen jäsenten jaksamisesta, koulutuksesta ja perehdyttämisestä. Turvin työntekijä on käytettävissä muiden yhdistysten ja kunnallisjärjestön kanssa sovitulla tavalla. Yhdistyksen toimistona toimii Vihreiden Varsinais-Suomen piiriltä vuokrattu Turun yhdistysten ja piirin yhteinen toimisto Vähä Hämeenkatu 12 a:ssa.

4. Viestintä

Yhdistys viestii tapahtumista jäsenilleen ja muulle yleisölle yhdistyksen nettisivujen (www.turunseudunvihreat.fi), Facebookin (www.facebook.com/turunvihreat ja www.facebook.com/groups/turunvihreat) ja sähköpostilistan (tsv-jasenet(at)vihreat.fi) kautta. Suuremmista ja mielenkiintoisimmista tapahtumista raportoidaan myös jälkikäteen. TSV hyödyntää jäsenistön tarjoamaa asiantuntemusta ja taitoja toimintansa tukena, esimerkiksi kannanottojen kirjoittamisessa. Puheenjohtajat lähettävät kerran kuussa tervehdyksen jäsenlistalle. Kevään ja syksyn aluksi lähetetään jäsenlistalle kooste tulevista tapahtumista. Näiden lisäksi hyödynnetään muita viestinnän foorumeita, kuten paikallislehtien tapahtumapalstoja ja Turun kaupungin tapahtumakalenteria. Lisäksi yhdistys tuottaa tarvittaessa jaettavaa materiaalia. Toimintaa voidaan markkinoida ostamalla lehti-ilmoituksia, Facebook-mainontaa tai lähettämällä tekstiviestejä suoraan jäsenistölle.